Tekoäly, eli keinoäly tarkoittaa tietokoneen päättelykykyä annetun aineiston pohjalta. Koneelle annetaan tutkittavaksi aineisto, jonka perusteella se voi muun muassa ennustaa haluamiasi ilmiöiden esiintymistä tai tuottaa vastaavaa aineistoa lisää oppimansa perusteella. Oikeastaan lähes kaikki toistuva dataan perustuva arviointi ja ennustaminen on mahdollista toteuttaa tekoälyn avulla

Tämä kaikki kuulostaa jännältä, mutta se alkaa olla jo tätä päivää monissa paikoissa. Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen liiketoiminnassa on jatkossa monelle yritykselle valtava kilpailuvaltti. Tekoälyn hyödyntäminen käytännössä ei ole myöskään niin kallista tai vaikeaa kuin varmaan vielä luulet.

Tekoälyn povataan mullistavan teollisuuden ja monia muitakin yritystoiminnan aloja. Kerätyn tiedon jatkuvasti lisääntyessä tuotannon manuaalisesta analysoinnista ja optimoinnista tulee entistä työläämpää. Mikäpä olisikaan parempaa kuin että tietokone analysoisi yritystoimintasi tietoa puolestasi ja tekisi johtopäätökset käyttöösi automaattisesti. Kerro missä tarvitsisit tekoälyä ja rakennamme sinulle juuri tarpeidesi mukaisen ohjelmiston. Soita heti ja kysy ratkaisuamme tarpeeseesi, niin huomaat miten helposti saat tekoälyn käyttöösi.

TekoälyTekoälyn käyttökohteet esimerkkien kautta

Tuotannon optimointi
Haluaisitko järjestää työt tuotantokoneillesi järkevimmällä tavalla? Tekoäly voi tutkia tuotantodataasi ja tehdä sen mukaan päätelmiä, että missä järjestyksessä ja millä koneilla mikäkin tuote kannattaa valmistaa. Tekoäly voi myös tehdä ennustuksia tuotannon läpimenoista ja oikeastaan mistä vain haluat. Historia nimittäin kertoo aika paljon tulevaisuudesta ja tietokone kyllä jaksaa laskea.

Varaston optimointi
Haluaisitko tekoälyn käyvän läpi koko varastosi ja kertovan sinulle, että millaisia muutoksia kannattaisi tehdä ostoihin tai varastotuotteiden valmistukseen? Tekoäly voi myös ennustaa varastosi kehittymistä kaikista tilaus- ja tuotantotiedoistasi, joten sinäkin osaat ennakoida tulevaisuutta paremmin.

 

Datan laadun parantaminen
Tuotantodataa kerätessäsi voit toisten arvojen perusteella ennustaa lisää tietoja. Tekoäly pystyy etsimään riippuvuussuhteita, joiden perusteella voidaan ennustaa ja arvioida erilaisia ilmiöitä. Tekoäly voidaan kouluttaa myös nostamaan huomionarvoisia ja poikkeavia rivejä esiin suuremmasta tietomassasta.

Kuvantunnistus eli konenäkö
Haluaisitko tunnistaa suuren kuva- tai videomäärän seasta joitain tärkeitä yksityiskohtia? Konenäkö osaa poimia kuvista halutut yksityiskohdat ja tehdä osuman havaitessaan määrittelemäsi toimenpiteet.

Markkinoinnin kohdistaminen
Asiakkaat liikkuvat toisistaan tietämättään yllättävän samanlaisesti, vaikka sitä ei heti huomaisikaan. Tekoäly voi päätellä, että milloin ja missä asiakkaalle kannattaa tarjota jotain tuotetta ostettavaksi.

Teemme juuri sellaisen tekoälyn ja ohjelmiston, mitä sinä tarvitset. Mielikuvitus on ainoa raja tekoälyn hyödyntämisessä ja tarpeet ovat usein yksilöllisiä. Ota yhteyttä, niin keskustellaan ja voimme selventää sinulle vielä tarkemmin ratkaisuistamme.

 

Tekoälyn ohjelmointia myy:

Jussi Mäntylä
0407000002
[email protected]